Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op bestellingen die u bij SlimmerWijnKopen.nl plaatst en alle daaruit voortvloeiende leveringen door SlimmerWijnKopen.nl aan u.

Privacy

Op SlimmerWijnKopen.nl is het privacy- en cookiebeleid van toepassing dat u kunt nalezen op slimmerwijnkopen.nl/privacy.

Prijsregeling

SlimmerWijnkopen.nl biedt u bijzondere wijndeals voor de beste prijs in de markt. Kosten van inkoop, logistiek en marketing zijn tot het minimale noodzakelijke gereduceerd. Belastingen (btw en accijns) en verzending naar elk gewenst adres in Nederland (m.u.v. de Waddeneilanden) is in de prijs inbegrepen. In verband met de optimale verpakkingen en/of expeditie dienen de bestellingen altijd in verpakkingseenheden van 6 flessen of veelvouden van 6 te omvatten (in uitzonderlijke gevallen is de verpakkingseenheid 12 flessen).

De wijnen die middels de deals worden aangeboden zijn door hun bijzondere kwaliteit altijd beperkt beschikbaar en alleen voor de leden van SlimmerWijnKopen.nl. Elke deal heeft daarom een maximale beschikbaarheid, realtime status van verkoop en een looptijd.

Indien een deal geen doorgang vindt, doordat er te weinig deelnemers zijn, wordt uw betaling voor die deal volledig teruggestort. Hiervoor worden geen administratiekosten in rekening gebracht. Het geld staat tot het sluiten van de deal bij onze payment provider.

Bestelling

U kunt bestellen via internet. SlimmerWijnkopen.nl heeft geen minimaal bestelbedrag. In verband met verpakkingen en/of expeditie dienen de bestellingen altijd 6 flessen of veelvouden van 6 te omvatten.

Wijzigingen of annuleringen van bestellingen dienen uiterlijk 24 uur nadat de bestelling is geplaatst telefonisch aan SlimmerWijnKopen.nl medegedeeld te worden. Bij wijziging of annulering na deze termijn is SlimmerWijnKopen.nl gerechtigd de oorspronkelijke bestelling doorgang te laten vinden, en betaling te vorderen.

Bezorging

Bestellingen worden binnen Nederland afgeleverd op een door u aan te geven adres. Er zal naar worden gestreefd binnen 14 werkdagen na het sluiten van de deal waar u aan meedoet de order voor het eerst bij u aan te bieden.

Indien u niet aanwezig bent op het moment van bezorging door onze bodedienst, wordt u middels een kaart in de bus geïnformeerd over de eerstvolgende aflevering. Indien de bestelling na minimaal 3 pogingen daartoe niet kan worden bezorgd, dan zal de bestelling retour worden gezonden aan SlimmerWijnKopen.nl. De bestelling zal dan worden geannuleerd en gecrediteerd. SlimmerWijnKopen.nl behoudt zich het recht voor om de verzendkosten bij u in rekening te brengen.

De bestellingen dienen na ontvangst door u gecontroleerd te worden. Klachten dienen op verval van het recht tot reclameren binnen 72 uur na ontvangst aan SlimmerWijnKopen.nl medegedeeld te worden. SlimmerWijnKopen.nl is niet tot nakoming gehouden en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien de bestelling door overmacht niet, niet juist of niet volledig aan u kan worden geleverd.

Behoudens in geval van grove schuld of ernstige nalatigheid is de verplichting tot schadevergoeding door AH SlimmerWijnKopen.nl terzake van het niet, niet juist of niet volledig leveren van een bestelling beperkt tot de waarde van de betreffende bestelling.

Bezorgkosten zijn gratis

Alleen voor bestelling naar de Waddeneilanden en het Buitenland brengen wij een toeslag afhankelijk van het land in rekening. Hiervoor wordt een additionele factuur gestuurd. Bestellingen worden per bodedienst naar het door u opgegeven adres in Nederland verzonden.

Retouren

Indien u binnen 7 werkdagen nadat uw bestelling bij u is bezorgd, deze bij nader inzien toch niet wilt hebben, kunt u deze aan ons retourneren. Hiertoe kunt u contact opnemen met onze Klantenservice (035-8877886), waarna u de bestelling per ommegaande retour dient te zenden in de staat waarin u hem heeft ontvangen. De kosten voor het retour zenden van de bestelling komen voor uw rekening.

Betaling

Vanwege de lage kostenstructuur die SlimmerWijnKopen.nl voor haar leden hanteert dienen de betaling bij voorkeur met iDeal te geschieden (internetbankieren). Indien de voorkeur uitgaat naar betaling met Credit Card dan rekent SlimmerWijnKopen.nl een toeslag van €5,00.

Indien expliciet overeengekomen met SlimmerWijnKopen.nl kan betaling geschieden door middel van facturering. De factuur ontvangt u separaat via SlimmerWijnKopen.nl. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na het plaatsen van uw bestelling.

Indien de betalingstermijn is overschreden zal het te betalen bedrag worden verhoogd met 5,00 euro administratie- en incassokosten, onverminderd ons recht om, indien de betaling ook daarna niet bijgeschreven wordt danwel door ons te incasseren is, de werkelijke kosten om tot incasso van het verschuldigde bedrag te komen op u te verhalen en onze andere uit de wet voortvloeiende rechten uit te oefenen. Eventuele gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten komen voor uw rekening en worden geacht tenminste 15% van het gevorderde te bedragen. Nieuwe bestellingen zullen pas worden uitgevoerd (indien voorradig) nadat de betaling van de openstaande factu(u)r(en) heeft plaatsgevonden.

Met een eenmalige machtiging kan u SlimmerWijnKopen.nl machtigen om eenmalig het verschuldigde bedrag van uw rekening af te schrijven. U dient er voor te zorgen dat er voldoende saldo op de rekening aanwezig is. Indien het factuurbedrag niet binnen 14 dagen na het plaatsen van de bestelling van uw rekening kan worden afgeschreven, wordt het te betalen bedrag worden verhoogd met 5,00 euro administratie- en incassokosten, onverminderd ons recht om, indien de betaling ook daarna niet afgeschreven kan worden, de werkelijke kosten om tot incasso van het verschuldigde bedrag te komen op u te verhalen en onze andere uit de wet voortvloeiende rechten uit te oefenen. De termijn van de terugboekmogelijkheid bij een onjuiste incasso is 30 dagen.

Doorverkoop

Behoudens onze schriftelijke toestemming, is het u niet toegestaan geleverde producten bedrijfsmatig door te verkopen aan derden.

Correspondentie- bezoekadres

Klantenservice SlimmerWijnKopen.nl, Wg-Plein 369, 1054 SG, Amsterdam
Internet: www.slimmerwijnkopen.nl E-mail: info@slimmerwijnkopen.nl

Versie 1a / 2015